Kontakt
Ankieta+ @ Twitter Ankieta+ @ Google+
Ukończono 0%

próba

1. Forma prawna działalności
(proszę zaznaczyć odpowiednie pole)
Osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą Spółka cywilna
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka jawna
Spółka komandytowa Spółka komandytowo-akcyjna
Inna (jaka?)……………………………
2. Działalność którą prowadzi przedsiębiorstwo jest
( proszę zaznaczyć odpowiednie pole)
usługowa usługowo-produkcyjna produkcyjna
3. Proszę podać branżę przedsiębiorstwa
4. Proszę podać działanie w ramach którego Państwa przedsiębiorstwo otrzymało dotację
Działanie 1.4-4.1 PO IG - Wsparcie projektów celowych oraz wsparcie wdrożeń wyników prac B+R Działanie 4.4 PO IG - Nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym
Działanie 6.1 PO IG - Paszport do eksportu Działania 8.1 POIG - Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej
Działanie 8.2 PO IG - Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B
5. Proszę wskazać wydatki kwalifikowane do objęcia wsparciem w ramach otrzymanej
dotacji
Badania przemysłowe i prace rozwojowe Zakup środków trwałych lub/i wartości niematerialnych i prawnych) konieczne do wdrożenia wyników prac B+R
Usługi doradcze w zakresie przygotowania Planu rozwoju eksportu oraz ew. wdrożenie Nabycie wartości niematerialnych i prawnych w formie patentów,licencji, know-how oraz nieopatentowanej wiedzy technicznej
Nabycie robót i materiałów budowlanych Zakup szkoleń specjalistycznych
Zakup analiz przygotowawczych i usług doradczych związanych z inwestycją Zakup usług informatycznych, technicznych, doradczych prowadzących do wytworzenia produktów cyfrowych
Inne (jakie?) .........................................
6. Ile osób było zatrudnionych na umowę o pracę w roku kiedy przedsiębiorstwo otrzymało dotację
(Proszę podać dokładny szacunek)
7. Ile osób obecnie Państwo zatrudniacie na umowę o pracę
8. Jaką wysokość obrotów osiągnęliście Państwo w roku przed otrzymaniem dotacji
9. Jaką wysokość obrotów osiągnęliście Państwo na koniec 2014 roku
10. Proszę podać inne źródła z jakich przedsiębiorstwo finansowało inwestycje w okresie 2008-2015
kredyt pożyczka
kapitał własny zysk
leasing Inne (jakie?)………………..


Ankieta

Zarejestruj bezpłatne konto w 15 sekund i twórz własne ankiety online - za darmo! .